Joop de Kler

Loopbaanprofessional


Weesperzijde 78 2h
1091 EJ Amsterdam

info@joopdekler.nl
06 46 24 40 43

Waar sta ik voor?

‘Leven is niet in de eerste plaats een zoektocht naar vreugde, of een zoektocht naar macht, maar een zoektocht naar betekenis’ (Victor Frankl, 1905-1997).

Mensen willen van betekenis zijn, er toe doen. Dat is een diepgevoelde menselijke behoefte. Als loopbaanprofessional faciliteer ik groei-, leer- en veranderingsprocessen voor mensen met levensloopbaanvragen. Daarin zie ik mijzelf vooral als een ervaren reisgenoot, die heeft ondervonden wat het betekent om je persoonlijke en professionele grenzen voortdurend te verkennen en te verleggen. Niet een gids die de weg wijst, maar een medereiziger; met een open blik, een open geest en een open hart.

Ik streef ernaar om mensen letterlijk en figuurlijk op verhaal te laten komen en hen zo naar hun eigen antwoorden te begeleiden. Door hen in contact te brengen met wat ze al wisten, zonder dat ze zich daar bewust van waren. Door hen inzicht te verschaffen in de rol die zij in het verloop van hun eigen levensloopbaan hebben vervuld. Door aansluiting te vinden bij hun unieke  ervaringen en belevingswereld. Kortom, door het mobiliseren van hun persoonlijk potentieel.

Dat proces vraagt om de bereidheid en het vermogen tot zelfonderzoek en reflectie, zowel van de coachee als de coach. Onvoorwaardelijke aandacht en betrokkenheid (engagement) vind ik daarbij essentieel. Aandacht die is gericht op het vergroten van veerkracht, incasseringsvermogen, autonomie en rendement van mens en organisatie.