Joop de Kler

Loopbaanprofessional


Weesperzijde 78 2h
1091 EJ Amsterdam

info@joopdekler.nl
06 46 24 40 43

Waar ga ik voor?

‘You need others to keep you going’ (theatermaker Tjerk Ridder).

Zonder anderen zijn we nergens. We moeten zelf onze weg zien te vinden, maar dat hoeven we niet alleen te doen. Op de huidige arbeidsmarkt gaat het er steeds meer om dat je elke keer opnieuw de juiste balans weet te ontdekken tussen plezier en prestatie in het werk, tussen stabiliteit en verandering, tussen mens, arbeid en organisatie, tussen waar je bent en waar je naar toe wilt. Een dynamische balans tussen jezelf zien te handhaven en er toe willen doen. Levensloop en loopbaan zijn daarbij niet van elkaar te scheiden, wel van elkaar te ónderscheiden.

Mensen en organisaties zijn levende en sociale organismen. Ze hebben een natuurlijke behoefte aan groei en ontwikkeling, aan verbinding en interactie met de omgeving. Voortdurend wordt informatie opgenomen, verwerkt en doorgegeven. Dat zorgt onophoudelijk voor vernieuwing en transformatie – in onszelf en om ons heen – en vraagt om een actief aanpassingsvermogen. Dat is nodig om aansluiting te behouden met je leef- en werkomgeving. Op zo’n manier dat jouw unieke bijdrage herkend en erkend wordt. Dat maakt ieders bestaan de moeite waard. Het is mijn ambitie om mensen, groepen en organisaties in dat proces te ondersteunen.