Joop de Kler

Loopbaanprofessional


Weesperzijde 78 2h
1091 EJ Amsterdam

info@joopdekler.nl
06 46 24 40 43

Om meer grip te krijgen op het begrip ‘Employee Engagement’ ben ik op zoek gegaan naar de oorsprong van het begrip ‘Engagement’. Engagement is ontleend aan het Franse engager (verplichten) en s’engager (zich verbinden). Het varieert van iemands aandacht trekken tot iemand aannemen, je ergens bij aansluiten, ergens deel van uitmaken, je ergens voor inzetten, ergens bij betrokken raken, zelfs bij een gevecht (‘to engage the enemy’) tot en met een verloving (‘I’m engaged’). Vol overtuiging ergens deel van uit willen maken of je ergens voor in willen zetten kan leiden tot een overeenkomst, een aanstelling, een relatie, een belofte, een participatie of een verbond. ‘Engaged’ zijn betekent ook ‘bezet zijn’, bijvoorbeeld vanwege gemaakte afspraken, vanwege een gedane belofte (‘mettre en gage’), of vanwege prioriteiten als gevolg van een overeengekomen verbintenis. Letterlijk kan zelfs een telefoonlijn of toilet ‘engaged’ zijn, in de zin van ‘being used’.

Engagement gaat in essentie over verbinding en commitment. Op basis van persoonlijke betrokkenheid bij (de belangen van) anderen, overigens zonder je eigen belang uit het oog te verliezen. Of betrokkenheid bij (maatschappelijke) vraagstukken, kwesties of ontwikkelingen, en de bereidheid om daarvoor op te komen of stelling in te nemen.
Engagement komt tot uitdrukking door waarde te hechten aan, je te willen verdiepen in of toegewijd te willen zijn aan mensen, idealen, thema’s, bewegingen, beroepen, ambachten, liefhebberijen, vriendschappen, enzovoort. Die toewijding kan op uiteenlopende gebieden toegepast worden, zoals welzijn, kunst, cultuur, sport, arbeid, muziek, samenleving, bedrijfsleven, politiek, nieuws, natuur en milieu.

De belangrijkste kenmerken van engagement in werk, leven en/of samenleving zijn als volgt te onderscheiden:

  1. Engagement doet in eerste instantie een beroep op enige vorm van sociale, morele en/of persoonlijke betrokkenheid bij iets of iemand (met andere woorden, wat gaat je aan het hart, wat raakt je?);
  2. Een vorm van betrokkenheid die mede is gebaseerd op oprechte nieuwsgierigheid naar, serieuze belangstelling in en voldoende aantrekkelijkheid van datgene of diegene waar je aandacht naar uit gaat;
  3. Een mate van aandacht die de bereidheid en het vermogen activeert om een betekenisvolle verbintenis of relatie aan te gaan. Met zaken, personen, organisaties, interesses, bewegingen, idealen, vakgebieden, onderwerpen, vraagstukken of ontwikkelingen, waar je affiniteit mee hebt;
  4. Een verbintenis of relatie die stimuleert om uit eigen beweging je grenzen te willen verleggen en extra inspanningen te leveren (‘discretionary effort’), ten bate van de ander of het andere.

Geëngageerd willen leven en werken is bepaald geen sinecure. Het begint met erachter te komen waar je affiniteit mee hebt, waar je belangstelling naar uitgaat, en dat vervolgens ook durft toe te laten. Waar wordt je toe aangetrokken, waar gaat je hart naar uit, waar wordt je inspiratie, je behoefte aan groei en ontwikkeling door geactiveerd? Soms is het onduidelijk wat de oorsprong is van je affiniteit, hoe je er vorm en inhoud aan kan geven en waar het naar toe zal leiden. Het kan zelfs tot onbegrip leiden in je omgeving en afgeraden worden, bijvoorbeeld omdat er geen droog brood mee te verdienen zou zijn. Het (her)vinden van onderwerpen of thema’s die jou aan het hart gaan, vraagt om een autonome, onderzoekende en geëngageerde levenshouding. Daar is persoonlijke moed voor nodig.

In hoeverre herken je deze omschrijving van engagement? In welke periode, op welk moment, in welk verband, op welk gebied en/of met wie voel(de) jij je geëngageerd?

In mijn volgende blog waag ik een poging om ‘engagement’ te vertalen naar ‘employee engagement’.

1 thoughts on “Wat betekent ‘Engagement’ eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *