Joop de Kler

Loopbaanprofessional


Weesperzijde 78 2h
1091 EJ Amsterdam

info@joopdekler.nl
06 46 24 40 43

Mijn tweede blog is wat theoretisch van aard. Dat komt omdat ik eerst wat dieper in wil gaan op de verschillende definitierichtingen van employee engagement.

Robertson-Smith en Markwick stelden in 2009 al vast dat er tientallen definities bestaan van ‘employee engagement’. Werkgevers, management consultants, onderzoeksbureaus en academici, hebben ieder een eigen, en soms overlappende, kijk op employee engagement. Daaruit blijkt dat employee engagement vaak wordt gedefinieerd in termen van gedrag en/of houding van werknemers, soms in relatie tot de gemoedstoestand (‘psychological state’) van werknemers, maar vaak ook met betrekking tot de voordelen van employee engagement.

De invalshoek van werkgevers is op zich al heterogeen, vanwege het onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven, en tussen profit, non-profit en overheidsorganisaties. Hoe dan ook, vanuit werkgeversperspectief wordt employee engagement vooral gedefinieerd met betrekking tot het gedrag en de houding van werknemers (extra inzet, loyaliteit, hogere productiviteit). In deze definities ontbreekt meestal de bijdrage van werkgevers aan employee engagement, zoals het zorg dragen voor stimulerende werkcondities, initiatieven en ondersteuning.

“Employee engagement is ‘an outcome’ measured or seen as a result of people being committed to something or someone in the business – a very best effort that is willingly given”. (Suff, 2008)

“Engaged employees have a sense of personal attachement tot their work and or organisation that means they want to give of their best to help it succeed”. (Civil Service, 2008)

Management consultants en onderzoeksbureaus richten zich met hun definities meer op de voordelen van employee engagement voor bedrijven en organisaties. Zoals bijvoorbeeld hogere productie, minder ziekteverzuim, groeiende omzet, minder personeelsverloop en meer klanttevredenheid. Als gevolg van een geëngageerde werkhouding door werknemers. Om dit te realiseren hebben deze bureaus strategieën, enquêtes en programma’s in de aanbieding.

‘Engaged employees experience a compelling purpose and meaning in their work and give their discrete effort to advance the organisation’s objective’s.’ (The Work Foundation, 2008)

 ‘Those who go beyond what their jobs requires, putting in extra effort to make the company succeed’. (Readership Institute, 2004)

Academische definities hechten ook wel waarde aan de opbrengsten van employee engagement, maar richten zich toch meer op de psychologische aspecten, evenals op de waarde van wederzijdse betrokkenheid van werkgevers en werknemers, voor het realiseren van een geëngageerde organisatiecultuur.

‘Employee engagement is a beneficial two-way relationship where employees and employers “go the extra mile” for one another’ (Tasker, 2004)

‘In engagement, people employ and express themselves physically, cognitively, and emotionally during rol performances’. (Kahn, 1990)

De diversiteit aan definities over employee engagement, en daarmee de ongrijpbaarheid, zijn voor mij aanleiding geweest op zoek te gaan naar de oorspronkelijke betekenis van het begrip engagement. Wat dat heeft opgeleverd valt te lezen in mijn volgende blog. Daarin doe ik ook mijn persoonlijke omschrijving van engagement uit de doeken.

Deze blog sluit ik graag af met de omschrijving van een geëngageerde (werk)houding, die mij erg aanspreekt:

‘Doing the right thing, the right way, at the right time, for the right reason, even when no one is watching.’ (Psichogios, 2013) 

In hoeverre herken je een dergelijke houding bij jezelf? Op welk moment, in welke periode of in welke situatie?
In hoeverre herken je een dergelijke houding bij anderen en wat doet of deed dat met jou?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *